Kongresni servisni centar

Organizacija kongresa i iznajmljivanje opreme