Kongresni servisni centar

Organizacija kongresa i iznajmljivanje opreme

Pismeno prevođenje

pisani prevodi sa i na 37 jezika.

Kongresni servisni centar je jedan od regionalnih lidera oblasti prevođenja i lokalizacije softvera.

Priznati smo kao pouzdan partner koji ispunjava Vaše kriterijume i poslovne potrebe.

Obezbeđujemo jednostavnu komunikaciju i sveobuhvatno razumevanje sa vrhunskim prevodiocima koji prevode na svoj maternji jezik.

Pružamo usluge pismenog prevođenja na sledeće jezike i sa njih:

 • Albanski
 • Arapski
 • Beloruski
 • Bošnjački
 • Bugarski
 • Češki
 • Kineski
 • Danski
 • Holandski
 • Engleski
 • Finski
 • Francuski
 • Hebrejski
 • Hrvatski
 • Italijanski
 • Japanski
 • Mađarski
 • Makedonski
 • Nemački
 • Norveški
 • Poljski
 • Portugalski
 • Rumunski
 • Ruski
 • Grčki
 • Slovački
 • Slovenački
 • Srpski
 • Španski
 • Švedski
 • Turski
 • Ukrajinski

Naš portfolio uključuje širok asortiman usluga, uključujući i pismeno prevođenje, proces upravljanja dokumentima, usluge lekture i lokalizaciju.

Sa više od 20 godina iskustva i stalne posvećenosti klijentima, u KSC nastavljamo da pružamo visokokvalitetne usluge prevođenja.

Tokom godina, postali smo jedno od najpouzdanijih preduzeća u ovoj oblasti zbog našeg procesa upravljanja dokumentima koji obezbeđuje precizne i kulturološki tačne prevode dostavljene na vreme.

Naš tim se sastoji od prevodilaca koji prevode na svoj maternji jezik, kao i lingvista i lektora sa zavidnim profesionalnim iskustvom, koji mogu da rade sa svakim formatom teksta ili grafičkim formatom koji klijent dostavi.

Imamo tim iskusnih korektora i lektora koji pružaju visokokvalitetne, potpune i formatirane prevode. Proces upravljanja dokumentima

Proces pismenog prevođenja obuhvata sledeće korake:

 • upravljanje dokumentom (određivanje rukovodioca projekta koji će da nadgleda čitav proces),
 • obezbeđivanje elektronskog skladištenja i preuzimanja svih dokumenata, prijem i dostavljanje svih
  fajlova u skladu zahtevima za formatiranje,
 • primena CAT alata da bi se obezbedila doslednost (računarski potpomognuto prevođenje je oblik prevođenja kod kojeg prevodilac prevodi tekstove pomoću računarskog softvera koji je projektovan da podržava i olakšava proces prevođenja. Mi koristimo sledeće CAT alate: TRADOS, Word fast; Dèja Vu, korektura i lektura, provera kvaliteta od strane eksperta u ovoj oblasti, izrada rečnika za konkretne oblasti, izrada memorija za prevođenje (rečnici i memorije omogućavaju doslednost terminologije).

Usluge korekture

100% pouzdano, 100% garantovano, 100% na vreme

Usluge korekture obuhvataju čitanje i proveru dokumenata da bi se ispravile tehničke greške u pisanju i interpunkciji. Mi vršimo lekturu i korekturu svakog fajla radi provere pravopisnih pravila, gramatike,
formatiranja, izbora reči, strukture rečenice, doslednosti stila itd. Profesionalne usluge korekture i lekture uključuju i obezbeđivanje da informacije u dokumentima budu logički predstavljene i napisane
jasno i sažeto.

Cilj naših usluga korekture je da se proveri sledeće:

 • Greške u kucanju (pisanje i pravopisna pravila),
 • Gramatičke greške,
  Interpunkcija,
 • Struktura rečenice (slaganje subjekta i predikata, doslednost misli / ideja).

Lokalizacija

Lokalizacija je tehnički proces prilagođavanja proizvoda da bi ispunio potrebe konkretnog jezika, zemlje, regiona, kulture ili da bi njegov izgled i iskustvo korišćenja odgovarali ciljnoj populaciji.

Lokalizacija podrazumeva sveobuhvatno istraživanje ciljne kulture da bi se proizvod pravilno prilagodio lokalnim potrebama.

Lokalizacija je više od pukog prevođenja reči i gramatike, ona uključuje i promenu pravca teksta, (od sa leva na desno i sa desna na levo), prilagođavanje simbola i boja i promenu tonaliteta i stepena ljubaznosti.

Pored prevođenja, proces lokalizacije može da obuhvata i:

 • prilagođavanje grafike ciljnim tržištima, izmenu sadržaja da bi odgovarao ukusima i potrošačkim
  navikama lokalnih tržišta,
 • prilagođavanje dizajna i izgleda da bi se adekvatno prikazao prevedeni tekst,
 • konvertovanje u lokalne zahteve (kao što su valute i jedinice mere),
 • korišćenje odgovarajućih lokalnih formata za datume, adrese i brojeve telefona i
  usklađivanje sa lokalnim propisima i lokalnim zahtevima.
sr_RSSerbian