Kongresni servisni centar

Organizacija kongresa i iznajmljivanje opreme

LEKARSKA KOMORA SRBIJE – REGIONALNA LEKARSKA KOMORA BEOGRADA

Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Hotel Zira, Beograd

19-20.04.2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *